Cwricwlwm newydd i Gymru

Dyma gyfnod cyffrous i bobl ifanc Cymru. Mae Cwricwlwm newydd i Gymru ar y gweill fydd yn ennyn brwdfrydedd dysgwyr o 3 i 16, gan roi iddynt y sylfaen sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy'n newid

 

Cyflwyniad i'r Cwricwlwm Newydd

Screenshot 2022 03 29 At 100532

 

 

220209 Canllaw I Rieni Cwricwlwm i Gymru: Canllaw hygyrch a chryno iawn i rieni.

 

220209 Plant Pobl Ifanc Cwricwlwm i Gymru: Canllaw hygyrch a chryno i bobl ifanc

Y 4 Diben

Y 4 diben yw'r sail i bopeth y byddwch yn ei ddysgu

Screenshot 2021 06 21 At 141831 

 

Dewch i gwrdd a chymeriadau 4 diben Peniel

 

 Screenshot 2021 06 21 At 142231

Dysgwyr Uchelgeisiol a Galluog

 Screenshot 2021 06 21 At 142225

Dysgwyr Mentrus a Chreadigol

 Screenshot 2021 06 21 At 142157

Dysgwyr Egwyddorol a Gwybodus

 Screenshot 2021 06 21 At 142216

Dysgwyr Iach a Hyderus

 

Y meysydd dysgu a phrofiad

Rhaid i'r chwe maes dysgu a phrofiad canlynol gael eu hadlewyrchu mewn cwricwlwm a fabwysiedir.

  • Y Celfyddydau Mynegiannol.
  • Iechyd a Lles.
  • Y Dyniaethau.
  • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu.
  • Mathemateg a Rhifedd.
  • Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Bydd sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Chymwysedd digidol yn cael eu haddysgu ar draws pob Maes Dysgu a Phrofiad.

Elfennau gorfodol cwricwlwm
Yn ogystal a’r uchod, bydd y canlynol yn elfennau gorfodol o gwricwlwm.

  • Crefydd, gwerthoedd a moeseg.
  • Addysg cydberthynas a rhywioldeb.
  • Cymraeg.
  • Saesneg.