Yr Urdd


 

CLWB YR URDD

NOS FAWRTH
3.30 - 4.30 y.p.

Images _thumb

Gymnasteg -   Llongyfarchiadau i’r tim gymnasteg am ddod yn ail yn erbyn ysgolion y sir, perfformiad arbennig gan bawb.

Gym 2017 2 (1)

 

Pêl rwyd  - Cawsom ni llawer o hwyl yn chwarae pêl-rwyd yn erbyn llawer o ysgolion gwahanol. Daethon ni’n pedwerydd, ac roedd pob un yn y tîm yn dda ac yn helpu ei gilydd.

 

Dontgilw0aiwh5v 2

 

Mae wedi bod yn adeg prysur i aelodau’r urdd yn yr adran iau yn ddiweddar wrth i bawb baratoi gwaith celf ar gyfer Eisteddfod Urdd 2018. Da iawn i bawb am weithio’n ddyfal i greu gwaith o ansawdd. Cafodd holl aelodau’r Urdd barti Nadolig gwych gyda digon o fwyd a dawnsio!

It has  been a busy time for members of the urdd in the juniors lately as they have been preparing art and craft for the Urdd Eisteddfod 2018. Well done to all for their hard work and in preparing work of a high standard. Every Urdd member in the school enjoyed a great Xmas party with plenty of food and dancing!

Clwb Yr Urdd 

i’r Derbyn a Bl. 1 & 2

dydd Mawrth 3.30pm - 4.30pm

(dechrau 16/01/18)

Aelodau’r Urdd yn unig 

 

 

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YR URDD

Pob Lwc i’r Ddawns Greadigol fydd yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr Taf ac Elai dydd Llun y 29ain o Fai.

Llongyfarchiadau i Grŵp Llyfrau Llon  (Macs, Elwen, Owen, Fflur a Tomos) a ddaeth yn fuddugol yn Eisteddfod yr Urdd Celf a Chrefft gyda’i gwaith creadigol 3D i Fl. 2 ac Iau (Gwaith Grŵp).

 

47 1

 

 

 

CANLYNIADAU CELF A CHREFFT

RHANBARTH 2017

 

GWAITH CREADIGOL 3D Bl. 2 ac Iau

1. Grŵp Llyfrau Llon

2.  Rob y Robot

GWAITH CREADIGOL 3D Bl. 3 a 4 2.  Grŵp Bechgyn Hafod
GWAITH CREADIGOL 3D Bl. 5 a 6 1.  Grŵp Minions Creadigol
SERAMEG/CROCHENWAITH Bl. 5 a 6

1.  Emily P

2.  Lili Haf 

3.  Lucy D

GRAFFEG CYFRIFIADUROL Bl. 2 ac Iau

1.  Aidan

2.  Mali G

3.  Miriam

GEMWAITH Bl. 2 ac Iau

1.  Menna 

2.  Hanna

3.  Sophie

 

 

 

 

 

EISTEDDFOD YR URDD

Llongyfarchiadau mawr i bawb a wnaeth cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yn ddiweddar. Da iawn i’r ddawns greadigol am ddod yn 1af yn Eisteddfod y Sir ac felly yn mynd ymlaen i gystadlu yn Eisteddfod ym Mhen-y-bont ym mis Mai. Hefyd llongyfarchiadau i’r côr am ddod yn 3ydd a’r dawns ddisgo yn 2il yn y Sir a’r ddawns werin yn 3ydd yn y cylch. Da iawn i bawb. Diolch hefyd i Mrs Louise Griffiths a Miss Mair Harries am hyforddi’r plant.

 

 

DSCN4920  IMG 0443
 C7ykbcbxkae1bl9 C7yannqxkaixyzp

 

 

Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd

Roedd hi’n ddiwrnod lliwgar iawn yn ysgol Peniel yn ddiweddar wrth i ni gael ymweliad wrth Mr Urdd i ddathlu diwrnod coch, gwyn a gwyrdd.  Diolch i bawb a wnaeth gyfrannu.  Casglwyd £105

 

DSCN2935

  

CLWB YR URDD 2014/2015

Ymweliad a Gorsaf Brigâd Dân Caerfyrddin

Gemau Hwyl gyda Sioned Fflur o'r Urdd 

 100 0153

100 0155