Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld yr adran hon o fudd mawr wrth ddeall ein disgwyliadau, gweld sut mae'r ysgol yn cael ei threfnu, a chodi eich ymwybyddiaeth o bolisiau a gweithdrefnau sydd yn dylanwadu ar addysg eich plentyn.

 

Cliciwch ar y tab 'Gwybodaeth' er mwyn gweld y ddewislen.