HENLLAN

 

Athrawes Dosbarth:  Mrs Anwen O'Leary

Cynorthwywyr:  Mrs Elin Harvey

 

Dydd Llun      

Arian Cinio £12.75 yr wythnos (i'w dalu trwy ParentPay)

Dod i'r ysgol mewn dillad ymarfer corff

 
 Download Trainers
Dydd Mawrth  

 

Dydd Mercher    
Dydd Iau    
Dydd Gwener

Dod i'r ysgol mewn dillad ymarfer corff

Edrych am lythyron ar e-bost

 Trainers

 Thema'r Tymor

Thema Hydref Henllan

Gwasanaeth Diolchgarwch Henllan 2020