HENLLAN

 

Athrawes Dosbarth:  Miss Allana Beckett

Cynorthwywyr:  Mrs Elin Harvey & Mrs Meryl Davies

 

Dydd Llun      

Arian Cinio £13.00 yr wythnos (i'w dalu trwy ParentPay)

Dod i'r ysgol mewn dillad ymarfer corff

 
 Download Trainers
Dydd Mawrth  

 

Dydd Mercher    
Dydd Iau    
Dydd Gwener

Dod i'r ysgol mewn dillad ymarfer corff

Edrych am lythyron ar e-bost

 Trainers

 Thema'r Hanner Tymor Yma - Archarwyr

 
Superheroes
 

 

 

 

Gwasanaeth Diolchgarwch Henllan 2020