HENDRE

 

  Athro Dosbarth:  Mr Dylan Evans

Cynorthwywyr:  Miss Carys Bowen

 

 

Dydd Llun      

Arian Cinio £13.00 yr wythnos (i'w dalu trwy ParentPay)

 
 Download
Dydd Mawrth  

 

Dydd Mercher    
Dydd Iau  Dod i'r ysgol mewn dillad ymarfer corff  Trainers
Dydd Gwener

Edrych am lythyron ar e-bost

 

 

THEMA'R HANNER TYMOR YMA:

SYLLU AR Y SÊR

Stargazers