YSGOL PENIEL HOFF LUN DSCN8758 DSCN8767 100 0456 Splashscreen 1 DSCN8764 100 0457 DSCN8762 Peniel1 Llun Rhiannon Peniel

Ysgol Gymunedol Peniel

Lleolir Ysgol Gynradd Peniel mewn ardal wledig rhyw dair milltir i'r gogledd o dre. Caerfyrddin. Agorwyd yr Ysgol bresennol mis Medi 2009. Mae'n gwasanaethu ardaloedd Peniel, Bronwydd, Rhydargaeau a Phont-ar-Sais.

Mae'r ysgol wedi ei gosod yng nghategori A. Dysgir y rhan helaeth o'r cwricwlwm trwy gyfrwng y Gymraeg.

LLWYDDO GYDA'N GILYDD

Ein gweledigaeth yw darparu plant i ddatblygu'r medrau, sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i fod yn aelodau gofalus a defnyddiol o'n cymdeithas gyfnewidiol, tu fewn i amgylchedd hapus a sefydlog ac annog dilyniant trwy gamau datblygiad plentyn i fod yn ddysgwr gydol oes.

Ymdrecha plant, athrawon a rhieni Ysgol Peniel i weithio gyda'i gilydd er mwyn sicrhau dechreuad da i'r disgyblion. Rydym yn gweithio'n ddiwyd ond caen ddifyrrwch a hapusrwydd hefyd.

Porwch drwy ein gwefan am ragor o wybodaeth ac i brofi ethos bywiog a llewyrchus yr ysgol hon.

 

Llun Cymru Fm

 Cliciwch ar y logo i wrando ar raglen radio dosbarth Hafod Mai 2022!

Lluniau Logos Iawn